ekscentryczność

ekscentryczność
ekscentryczność {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IVa, DCMc. ekscentrycznośćści; lm M. ekscentrycznośćści {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'ekscentryczny sposób bycia; ekstrawagancja, przesadna oryginalność': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ekscentryczność ubioru. Ekscentryczność poglądów. Cechować się, odznaczać się ekscentrycznością. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}mat. {{/stl_8}}{{stl_7}}'odległość ogniska elipsy od jej środka' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • ekscentryczność — ż V, DCMs. ekscentrycznośćści; lm MD. ekscentrycznośćści 1. «ekscentryczny sposób bycia; przesadna oryginalność, dziwactwo» Ekscentryczność stroju. Odznaczać się ekscentrycznością. 2. mat. «odległość ogniska elipsy od jej środka; mimośród» …   Słownik języka polskiego

  • dziwactwo — n III, Ms. dziwactwowie; lm D. dziwactwoactw 1. «rzecz dziwaczna, śmieszna, osobliwa, będąca odchyleniem od normy» Dziwactwa językowe. Malować dziwactwa. 2. «czyjeś dziwne przyzwyczajenie, cecha dziwna tkwiąca w czymś albo w kimś;… …   Słownik języka polskiego

  • ekscentryzm — m IV, D. u, Ms. ekscentryzmzmie, blm rzad. → ekscentryczność w zn. 1 …   Słownik języka polskiego

  • krzykliwość — ż V, DCMs. krzykliwośćści, blm 1. «skłonność do krzyczenia, mówienia wrzaskliwym głosem; hałaśliwość» 2. «zły dobór barw, jaskrawość, ekscentryczność» …   Słownik języka polskiego

  • mimośrodowość — ż V, DCMs. mimośrodowośćści, blm «przesunięcie względem środka; niewspółosiowość, ekscentryczność» Mimośrodowość ruchu tłoka …   Słownik języka polskiego

  • cudactwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. cudactwowie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} charakterystyczna cecha kogoś lub czegoś (np. zachowania, wyglądu) polegająca na przesadnej oryginalności, niezwykłości, udziwnieniu;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dziwactwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. dziwactwowie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} cechujący kogoś dziwaczny styl bycia, dziwne przyzwyczajenie; ekscentryczność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieć dość czyichś dziwactw. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ekstrawagancja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. ekstrawagancjacji {{/stl 8}}{{stl 7}} sposób bycia, zachowanie, postępowanie, wygląd odznaczające się dziwacznością, oryginalnością, niezwykłością; dziwactwo, ekscentryczność, wybryk : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mimośrodowość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. mimośrodowośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} przesunięcie czegoś względem środka, brak wspólnego środka; niewspółosiowość, ekscentryczność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mimośrodowość osadzenia czegoś. Mimośrodowość ruchu …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”